Zendecor

Buďte vítáni! OMLUVTE PROSÍM STAV E-SHOPU-JE V REKONSTRUKCI!

MOTTO měsíce:

Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na přítomný okamžik." "Tajemství zdraví pro mysl i tělo není truchlit pro minulost, ani se starat o budoucnost, ale žít přítomným okamžikem moudře a vážně."

(G. Buddha)

Dlouho jsem se pídila po tom, v čem spočívá životní štěstí. Všechny cesty mne dovedly ke stejnému cíli a tím je ROVNOVÁHA. Sama ze své zkušenosti vím, že není lehké jí docílit, ale cílem každého z nás by mělo být k ní směřovat. Základem jejího dosažení je pochopení jedné zásadní věci a tou je fakt, že každý z nás je plně zodpovědný za své štěstí. Často si lidé stěžují, jak se mají špatně, jak jsou nespokojení.... A já se vždycky ptám: "A co jste udělali proto, aby tomu bylo jinak"? 

Tento web vznikl jako moje osobní potřeba předat dál informace a zkušenosti, které jsem v průběhu času nasbírala a předat je vám všem, kteří o to budete mít zájem. Své názory a postřehy vám nenutím, jen nabízím.

Druhým důvodem je potřeba upozornit na osobní zodpovědnost nás všech vůči našemu štěstí, ale také vůči našemu zdraví, které je tím nejcenějším co máme a je základem našeho spokojeného života.

Mým cílem není dát vám návod na štastný život (kéž bych ho měla ;-), ale budu moc ráda, pokud vás informace, které zde získáte, přimějí alespoň k zamyšlení, případně vám napomohou na cestě k nalezení vaší osobní rovnováhy. 

Iva Daňsová